HYDRAWAY BIO SE 32-68

HYDRAWAY BIO SE 32-68 är en biologiskt nedbrytbar, esterbaserad hydraulolja med mycket god prestanda.

Användningsområden

HYDRAWAY BIO SE 32-68 rekommenderas till hydraulsystem som arbetar inom ett mycket stort temperaturområde, från -30 ° upp till +85 °C. Rekommenderas även till applikationer med krav på miljöanpassad olja. Oljan har en flampunkt på över 300°C och är lämplig att använda i hydraulsystem som arbetar i varm miljö. Oljan kan rekommenderas där en svårbrännbar hydraulvätska av HFDU kvalitet föreskrivs.

Egenskaper och fördelar

Uppfyller och överträffar kraven på miljöanpassade hydrauloljor. Produkten är uppbyggd av syntetisk ester för att få bästa möjliga miljöegenskaper i kombination med hög teknisk prestanda. Oljan är lätt biologisk nedbrytbar och består av hög andel förnybar råvara. Toxicitet mot vattenorganismer är låg. Oljan är extremt skjuvstabil. Oxidationsstabiliteten är också hög, vilket gör att bytesintervallen kan förlängas. Produkten motverkar slambildning och har en enastående snabb luftavskiljning, vilket tillsammans med filtrerbarheten bidrar till en säker drift.