Drivmedel

Diesel MK1

Diesel MK1 är vår standarddiesel. Produkten kallas även för blankdiesel och är fördelaktig när produkten ska lagras över en längre period. Diesel MK1 är ett utmärkt dieselbränsle med mycket bra köldegenskaper som lämpar sig utmärkt för vårt Norrländska klimat. Diesel MK1 är vårt standardbränsle i hela vårt anläggningsnät.

Eldningsolja

Vi erbjuder eldningsolja som uppfyller samtliga kvalitetskrav enligt svensk standard. E10 är den vanligaste eldningsoljan (villaolja) och passar dig som har oljetanken inomhus i värme. Om du har tanken utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderar vi istället eldningsoljan E32 som är anpassad för dessa förhållanden. Produkten har goda förbränningsegenskaper, högt värmeinnehåll och en svavelhalt som är lägre än 0,05 %. Det innebär att svavelutsläppen vid eldningen är lika låga som för vedeldning eller fastbränsle.

Distributionen av eldningsolja sker med korta leveranstider och i samråd med dig som kund

Alkylatbensin

Alkylatbensin är ett extra rent fossilt bränsle som säljs för både 4-taktsmotorer och 2-taktsmotorer samt racingbränsle. Produkten är i stort sett fri från bensen, aromater och svavel, vilket leder till en bättre arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan. Alkylatbensin har längre lagringstid och ger bättre prestanda. Vanliga användningsområden är gräsklippare, motorsågar, motorsport och arbetsredskap inom bygg och anläggning.

Alkylatbensin kan du köpa i våra butiker i emballage från 5 liter till 200 liter. Du kan även beställa leverans i bulk men då med vissa begränsningar när det gäller volym och leveranstid. Ring oss gärna för mer information.