Diesel

Diesel MK1

Diesel MK1 är vår standarddiesel. Produkten kallas även för blankdiesel och är fördelaktig när produkten ska lagras över en längre period. Diesel MK1 är ett utmärkt dieselbränsle med mycket bra köldegenskaper som lämpar sig utmärkt för vårt Norrländska klimat. 

Diesel HVO 100

HVO är en förkortning av hydrerad vegetabilisk olja. Diesel HVO 100 är ett av de drivmedel som har högst besparing av fossila koldioxidutsläpp. Produkten kan tillverkas av olika sorters råvaror, som till exempel vegetabiliska oljor och animaliska fetter, som processas för att bli drivmedel för dieselmotorer. Diesel HVO 100 har en koldioxidbesparing på 88 % och en förnybar andel på 100 %. Ett fordon som tankar Diesel HVO 100 reducerar därmed utsläppet av fossila växthusgaser med 88 % jämfört med om fordonet som skulle använt sig av ett enbart fossilt drivmedel. Diesel HVO 100 är ett utmärkt dieselbränsle med mycket bra köldegenskaper som lämpar sig utmärkt för vårt Norrländska klimat. Vi rekommenderar kontakt med fordonstillverkaren för besked före användning av Diesel HVO 100.