AdBlue

adblue

Hos oss kan du vara säker på att du alltid får AdBlue av absolut högsta kvalitet. Vi levererar i emballage från 10 liter upp till bulkleveranser i hela vårt distributionsområde. Ring oss för mer information om AdBlue till ditt fordon.

Hur skall du välja AdBlue?

Köp endast produkter med namnet AdBlue och som är tillverkade enligt standarden ISO 22241 (ISO-22241-1, ISO-22241-2, ISO-22241-3). SCR-systemen där AdBlue används är mycket känsliga för föroreningar som kan kontaminera urealösningen. Även små mängder föroreningar kan försämra SCR-katalysatorns prestanda avsevärt. Om du använder en kvalitetsprodukt undviker du kostsamma reparationer eller utbyte av en skadad katalysator.

Varning! De flesta fordonstillverkare betalar inte ut någon garanti om du har använt AdBlue av låg kvalitet eller en vätska som har modifierats på fel sätt.

Vilka är fördelarna med SCR-teknik och AdBlue?

”SCR” är namnet på den efterförbränningsteknik som används i dieselfordon, och som minskar utsläppen av kväveoxider. SCR står för Selective Catalytic Reduction. För den här tekniken krävs en reagent vid namn AdBlue. Nästan alla stora motortillverkare har valt den här tekniken i syfte att uppnå målen i den nya lagstiftningen kring utsläpp av kväveoxider.

AdBlue tillsammans med SCR-teknik är en effektiv lösning för att minska utsläppen av NOx från dieselmotorer. Lösningen ger lägre CO2-utsläpp jämfört med konkurrerande lösningar som EGR-teknik. Det är dessutom den mest prisvärda lösningen för att uppfylla standarder för NOx-utsläpp. Ledande tillverkare av motorer och fordon världen över erbjuder nu modeller som är utrustade med SCR, och tack vare Euro VI-standarden för utsläpp från stora transportfordon i Europa kommer efterfrågan på tekniken bara att öka.