Integritetspolicy

Vi tar dataskydd på allvar

Vid behandling av personlig information är det viktigt för oss att skydda din personliga integritet. När du besöker vår webbplats sparar vår webbserver som standard din internetleverantörs IP-adress, den webbplats som du kommit till oss från, de webbsidor som du besöker hos oss samt datum och tidslängd för ditt besök. Denna information är nödvändig för teknisk överföring av webbsidorna och för säker serverdrift. Denna information utvärderas inte av en person.

Om du skickar information till oss via ett kontaktformulär sparas denna information på våra servrar i samband med säkerhetskopiering. Vi använder din information uteslutande för att hantera ditt ärende. Dina uppgifter behandlas strängt konfidentiellt. De kommer inte att ges vidare till tredje part.

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som rör din person. De innehåller ditt namn, din adress och din e-postadress. Du behöver inte dela med dig av några personuppgifter för att kunna besöka vår webbplats. I vissa fall behöver vi ditt namn och din adress samt ytterligare information för att kunna tillhandahålla dig den tjänst som du efterfrågar.

Detta gäller även för leverans av informationsmaterial på din begäran samt när vi besvarar dina förfrågningar. I dessa fall kommer vi alltid att informera dig om detta. Därutöver sparar vi endast de uppgifter som överförts av dig automatiskt eller frivilligt.

Om du använder någon av våra tjänster inhämtar vi i regel endast de uppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Vi kommer eventuellt att be om ytterligare information som då är frivillig. När vi behandlar personuppgifter gör vi detta för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster eller för att uppnå våra kommersiella syften.

Automatiskt sparade uppgifter som inte är personuppgifter

När du besöker vår webbplats sparar vi vissa uppgifter av administrativa och tekniska skäl. De uppgifterna är: typ och version av den webbläsare som används, datum och tid för besök samt IP-adress.

Dessa uppgifter anonymiseras och används i statistiksyfte eller för att förbättra våra nät- och onlinetjänster.
De anonymiserade uppgifterna sparas – avskilda från personuppgifter – på säkra system och kan inte kopplas till individuella personer. Det innebär att dina personuppgifter ständigt förblir skyddade.

Nyhetsbrev

För utskick av vårt nyhetsbrev använder vi så kallad dubbel opt-in-metod, vilket innebär att vi skickar vårt nyhetsbrev via e-post först när du uttryckligen har bekräftat att du vill aktivera nyhetsbrevstjänsten. Vi skickar då ett e-postmeddelande där vi ber dig att klicka på en länk i meddelandet för att bekräfta att du vill få vårt nyhetsbrev. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev sparar vi din IP-adress och datum för registreringen. Den informationen sparas uteslutande för att ha dokumentation om en tredje part skulle missbruka din e-postadress för att utan din vetskap eller ditt godkännande registrera dig för nyhetsbrevet. Om du vid en senare tidpunkt inte vill få vårt nyhetsbrev längre kan du när som helst avbeställa det, utan att detta medför några andra kostnader än överföringskostnaden enligt gällande grundpris.

Kakor

När du besöker våra webbplatser är det möjligt att vi sparar information på din dator i form av kakor. Kakor är små filer som överförs från en internetserver till din webbläsare och sparas på dess hårddisk. Det är endast internetprotokolladressen som då sparas – inga personuppgifter. Informationen som sparas i kakorna gör att du automatiskt kan kännas igen vid nästa besök på vår webbplats, vilket underlättar användningen för dig.

Du kan naturligtvis även besöka vår webbplats utan att tillåta kakor. Om du inte vill att din dator ska kännas igen vid nästa besök kan du välja att inte tillåta kakor genom att inaktivera kakor i din webbläsares inställningar. Hur du går till väga beskrivs i din webbläsares bruksanvisning. Om du inte tillåter kakor kan användningen av vissa delar av vår webbplats dock begränsas.

Användning av Google Analytics med anonymiseringsfunktion

På vår webbplats använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallat ”Google”. Google Analytics använder så kallade kakor, textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen.
De uppgifter som kan inhämtas med hjälp av dessa kakor, till exempel tid, plats och frekvens för dina webbplatsbesök samt din IP-adress, överförs till Google i USA och sparas där.
På vår webbplats använder vi Google Analytics med tillägget ”_gat._anonymizeIp”. Din IP-adress förkortas då av Google redan inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och anonymiseras på så vis.
Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av vår webbplats för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter för oss och för att tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till webbplats- och internetanvändningen. Google kan även komma att överföra denna information till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar denna information på uppdrag av Google. 
Google kommer, enligt egen uppgift, aldrig att koppla din IP-adress till annan information från Google. Du kan förhindra installeringen av kakor genom att utföra motsvarande inställningar i din webbläsarprogramvara; observera dock att det då inte är säkert att du kan använda alla funktioner på vår webbplats till fullo.

Därutöver tillhandahåller Google för de vanligaste webbläsarna ett inaktiveringstillägg som ger dig mer kontroll över den information som Google inhämtar om vilka webbplatser du besöker. Tillägget meddelar Google Analytics JavaScript (ga.js) att ingen information om webbplatsbesöket ska överföras till Google Analytics. Inaktiveringstillägget för webbläsare från Google Analytics förhindrar dock inte att information överförs till oss eller till eventuella andra webbanalystjänster som vi använder. Mer information om installering av webbläsartillägget finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Om du besöker vår webbplats via en mobil enhet (smarttelefon eller surfplatta) måste du i stället klicka på denna länk för att inaktivera spårning från Google Analytics på denna webbplats. Detta kan även användas som alternativ till webbläsartillägget ovan. Genom att klicka på länken sparas en opt-out-kaka i din webbläsare som endast är giltig för denna webbläsare och denna domän. När du raderar kakor i denna webbläsare raderas även opt-out-kakan, så att du måste klicka på länken på nytt.

Om du har godkänt att Google får koppla din webb- och app-historik till ditt Google-konto och att information från ditt Google-konto används för att individanpassa annonser, använder Google din information tillsammans med Google Analytics-information för att skapa målgruppslistor för enhetsövergripande remarketing. I detta syfte registrerar Google Analytics på vår webbplats först ditt Google-autentiserade ID som är kopplat till ditt Google-konto (det vill säga personuppgifter). Därefter sammankopplar Google Analytics tillfälligt ditt ID med dina Google Analytics-data för att optimera våra målgrupper.
Om du inte samtycker till detta kan du inaktivera det genom motsvarande inställningar i området ”Mitt konto” på ditt Google-konto.

Användning av remarketing-verktyg

Google Googleadservices/Google AdWords-konvertering

Denna webbplats använder verktyg för online-marknadsföring från företaget Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Syftet med detta är att identifiera om en besökare har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Google använder kakor som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Kakorna för så kallad konverteringsspårning sparas när du klickar på en annons som länkats av Google. Dessa kakor upphör att gälla efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om du vill förhindra konverteringsspårning kan du ställa in din webbläsare så att kakor från domänen ”googleadservices.com” blockeras. Du kan även utöva din rätt att inte delta via sidan: http://www.networkadvertising.org/choices/. Om du vill veta mer om dessa metoder, eller undrar hur du kan hindra Google från att använda denna information, kan du använda följande länk: https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Användning av remarketing från Google

Denna webbplats använder remarketing-funktionen från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”. Funktionen används för att visa webbplatsbesökare intressebaserade reklamannonser inom Googles reklamnätverk. Denna teknik gör att vi efter ditt besök på vår webbplats kan visa automatiskt framtagen, målgruppsorienterad reklam. Annonserna baseras på de produkter och tjänster som du klickade på vid ditt senaste besök på vår webbplats. I detta syfte sparas i webbplatsbesökarens webbläsare en så kallad kaka, som gör det möjligt att känna igen besökaren när denna besöker webbplatser som tillhör Googles reklamnätverk. Kakor är små textfiler som sparas i din webbläsare när du besöker vår webbplats. Google sparar normalt information såsom din webbförfrågan, IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk samt datum och tid för förfrågan. Denna information används för att koppla webbläsaren till en specifik dator. På sidor som tillhör Googles reklamnätverk kan besökaren därmed visas reklamannonser som bygger på innehåll som besökaren tidigare har öppnat på webbplatser som använder Googles remarketing-funktion.
Om du under https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated har godkänt att Google får koppla din webbläsarhistorik till ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att individanpassa annonser, fungerar remarketing-funktionen även enhetsövergripande. Google inhämtar då ditt Google-ID och använder det för enhetsövergripande identifiering.
Enligt egen uppgift samlar Google i samband med detta aldrig in några personuppgifter. Om du likväl inte vill att remarketing-funktionen från Google ska användas kan du inaktivera den genom att ändra motsvarande inställning under http://www.google.com/settings/ads
Ett annat alternativ är att inaktivera användningen av kakor för intressebaserad reklam via reklamnätverksinitiativet genom att följa anvisningarna på http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices resp. http://optout.networkadvertising.org/.
Du kan även förhindra att kakor sparas genom att utföra motsvarande inställningar i din webbläsarprogramvara; observera dock att det då inte är säkert att du kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo.
Mer information om hur Google använder kakor finns i Googles sekretesspolicy.

Användning av YouTube i avancerat sekretessläge

För inbäddning av videor på vår webbplats används leverantören YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, som företräds av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. I normalfallet skickas redan när du öppnar en sida med inbäddade videor din IP-adress till YouTube och kakor sparas på din dator. Vi har dock bäddat in våra YouTube-videor med det avancerade sekretessläget (i detta fall tar YouTube fortfarande kontakt med tjänsten Double Klick från Google, men enligt Googles sekretesspolicy behandlas inga personuppgifter i samband med detta). Därmed sparas ingen information om besökarna av YouTube, förutom om de tittar på en video. Om du klickar på en video överförs din IP-adress till YouTube och YouTube informeras om att du har tittat på denna video. Om du är inloggad på YouTube kopplas denna information även till ditt användarkonto (du kan förhindra detta genom att logga ut från YouTube innan du klickar på videon).
Vi saknar kännedom om och inflytande över den insamling och användning av dina uppgifter från YouTubes sida som därmed möjliggörs. Mer information finns i YouTubes sekretesspolicy: www.google.se/intl/sv/policies/privacy/. Därutöver hänvisar vi för allmän hantering och inaktivering av kakor till vår allmänna beskrivning i denna integritetspolicy.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstörelse, manipulering och obehörig åtkomst. Alla våra medarbetare samt de tjänsteleverantörer som vi anlitar är förpliktigade att följa tillämplig dataskyddslagstiftning.

När vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras dessa innan de överförs. Detta innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsåtgärder är föremål för en ständig förbättringsprocess och våra integritetspolicydokument revideras ständigt. Se till att du har tillgång till den senaste versionen.

Den registrerades rättigheter

Kontakta oss när som helst om du vill få information om vilka personuppgifter rörande dig som vi sparar resp. om du vill korrigera eller låta radera dessa. Därutöver har du rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i allmänna dataskyddsförordningen, nedan kallad ”GDPR”), rätt att göra invändningar mot behandling (artikel 21 i GDPR) samt rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR).
Vänd dig i dessa fall direkt till oss.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra integritetspolicydokument om den tekniska utvecklingen gör det nödvändigt. Se till att du har tillgång till den senaste versionen. Om det utförs viktiga ändringar av denna integritetspolicy tillkännager vi detta på vår webbplats.