Eldningsolja

Eldningsolja / Villaolja

Vi erbjuder eldningsolja som uppfyller samtliga kvalitetskrav enligt svensk standard. E10 är den vanligaste eldningsoljan (villaolja) och passar dig som har oljetanken inomhus i värme. Om du har tanken utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderar vi istället eldningsoljan E32 som är anpassad för dessa förhållanden. Produkten har goda förbränningsegenskaper, högt värmeinnehåll och en svavelhalt som är lägre än 0,05 %. Det innebär att svavelutsläppen vid eldningen är lika låga som för vedeldning eller fastbränsle.
Distributionen av eldningsolja sker med egna bilar, korta leveranstider och i samråd med dig som kund.