TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90

TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 är en mineralbaserad universalväxellådsolja för användning i manuella växellådor och axelväxellådor i både personbilar och kommersiella fordon.

Användningsområden

TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 är blandbar och kompatibel med konventionella varumärkta växellådsoljor. Blandning med andra växellådsoljor bör dock undvikas för att produktens fördelar ska kunna utnyttjas fullt ut. Ett komplett oljebyte re-kommenderas vid byte till TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90. För information om produktsäkerhet och omhändertagande, se det senaste säkerhetsdatabladet.

Egenskaper och fördelar

  • TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 kännetecknas av utmärkta flödesegenskaper vid låga temperaturer. Detta underlättarvid kallstarter och växlingarna går lättare under varmkörning. Förbättrad smörjning och utmärkt skydd mot slitage även vidkorta körsträckor vintertid.
  • TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 skapar en stabil smörjfilm som klarar höga belastningar.
  • På grund av den mycket höga skjuvningsstabiliteten hos TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 håller sig oljan inomviskositetsintervallet 80W-90 även efter användning under långa perioder.
  • Det utmärkta korrosionsskyddet som TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90 erbjuder skyddar mot rost och angrepp på icke-järnmetaller.

Specifikationer

API GL-4/GL-5

Godkännanden

MAN 342 TYPE M2, ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A (ZF000647)

FUCHS rekommenderar

MIL-L-2105 D, VOLVO 97310