AdProline Betonglösare

Betonglösare är ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, verktyg, väggar mm. Betonglösare är betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror. Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester.

Levereras som koncentrat och späds normalt med vatten. Spädningsförhållande och verkningstid är beroende av betongskiktets tjocklek och hårdhet. Vanlig  dosering är spädning med 50% vatten men Betonglösare kan även användas i koncentrerad form.

Genom att öka koncentrationen  och förlänga verkningstiden, som normalt är mellan 20 – 40 minuter, förbättras effekten  vid arbete med  extra tjocka och hårda betongskikt. Applicera produkten med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.

Iakttag stor försiktighet, testa alltid liten yta först. Kan skada rostfria material.