AdProline APL 100

APL 100 är en kraftfull högalkalisk avfettning med många användningsområden såsom hydraularmar, maskintvätt, verkstadsgolv, ladugårdar, osv. Löser effektivt fett, olja, sot, kåda, proteiner osv. Mycket kraftfullt alkaliskt avfettningsmedel med högt pH-värde. Fungerar utmärkt även på våta ytor. Innehåller biologiskt nedbrytbara tensider.

Varning
På grund av det mycket höga pH-värdet är det viktigt att ALLTID använda skyddsglasögon vid hantering av denna produkt.

Tvätt APL 100 blandas med vatten