Startbatteri Tudor SHD Hybrid

Ett kraftfullt startbatteri från Tudor med goda start och cyklingsegenskaper.

Kategori:

Tudor Heavy SHD är ett hybridbatteri med öppningsbara proppar som gör det möjligt att kontrollera syranivån och vid behov efterfylla med vatten. Batteriets gallerlegeringar medför en effektiv omblandning av syran under laddning vilket gör att man undviker kapacitetsförluster och sulfatering på grund av s.k. stratifiering.