Q8 Handel

Hydraulolja för mobila och stationära hydraulsystem. Högt
viskositetsindex och goda lågtemperaturegenskaper
möjliggör användning inom ett mycket brett temperaturintervall.
Innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser.

Kategori:

Hydraulolja ISO VG 32, 46, 68

DIN 51524 del 3 kategori HVLP, ISO 11158 kategori HV, SS 15 54 34 AV