Nerta Winter Degreaser

Mycket effektivt vattenlösligt flytande koncentrat som avlägsnar/löser upp olika saltlösningar (klorider, sulfater, vägsalt m.m) från de flesta ytor såsom plastytor, metallytor, lackerade ytor m.m.

Dosering: Skall ej spädas!