AdBlue

Används i de flesta nya dieselmotorer för tung trafik och terrängfordon samt i allt fler personbilar för att minska utsläppen.

Kategori:
AdBlue®

SCR (selektiv katalytisk reduktion) är en modern teknik för att rena avgaser i dieselmotorer. Den finns idag i princip i alla nya dieselmotorer för tung trafik och terrängfordon samt i allt fler personbilar. För att tekniken ska fungera krävs att AdBlue®-vätska sprutas in i avgassystemet. Då minskar utsläppen av skadliga kväveoxider. AdBlue® fylls alltid på i en separat tank i fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet.

Till fordon med SCR-teknik av standarden Euro 4, 5 eller Euro 6 behövs AdBlue®.

Det kan gälla t ex följande fordon:
•  Kommersiella fordon med SCR-teknik, såsom lastbilar, sopbilar, brandbilar osv.
•  Lättare transportbilar med SCR-teknik som skåpbilar, bussar, minibussar osv.
•  Personbilar med SCR-teknik.

Samma reglerade kvalitet till alla fordon

AdBlue® måste tillverkas enligt den europeiska standarden ISO/PAS 22241-1. Bara då får produkten märkas med varumärket AdBlue®. Du kan tryggt välja AdBlue® från oss. AdBlue® från Arom-dekor Kemi uppfyller kraven från samtliga motortillverkare. Det spelar heller ingen roll vilka typer av fordon du har, alla motorer med SCR använder samma AdBlue®. Enkelt och säkert.

Undvik driftstopp och maximera ekonomin

Fordon med SCR-teknik kräver AdBlue® för att fungera. Därför är säker tillgång helt avgörande för att undvika onödiga driftstopp. AdBlue® har även den utmärkta effekten att den både maximerar bränslets energi och sänker kostnaderna genom lägre vägskatter inom EU. Se till att alltid ha tillgång till AdBlue – låt oss skräddarsy en helhetslösning med abonnemang eller automatisk påfyllning med egen tankstation.

Att transportera och lagra

AdBlue® är relativt harmlöst för djur och människor. Vätskan är inte giftigt, den kan inte antändas eller explodera. AdBlue® kan transporteras och lagras med minimal risk. AdBlue® kristalliseras vid temperaturer under -11°C. Om vätskan fryser kan den tinas och användas igen. Däremot bör förvaring vid höga temperaturer eller i direkt sol­ljus undvikas eftersom detta kan innebära att vätskan separerar. Har vätskan separerat är den sedan oanvändbar. Arom-dekor har tankstationer för utplacering som optimerar förhållandena för AdBlue®.

Förbrukning

Genomsnittlig förbrukning av AdBlue® är 1,5 l/100 km. För motorfordon som uppfyller Euro-4 och Euro-5 är standardkonsumtion av AdBlue® 4–6% av bränsleförbrukningen. Bränslets kvalitet samt fordonets driftsätt och laster påverkar också konsumtionen av AdBlue.

Hållbarhet

Produkten får inte blandas med andra vätskor. Produktens hållbarhet är 1 år efter produktionsdatum, under förutsättning att den förvaras enligt rekomendation. Vätskan ska förvaras utom räckhåll för barn och djur.