Diesel MK1

När du beställer diesel hos oss så levererar vi miljödiesel enligt svensk miljöklass 1. Det är en köldtålig produkt som används året runt.

Eldningsolja

Eldningsoljan finns i två olika kvaliteter, både för inomhus- och utomhusbruk.

Den vanligaste villaoljan kallas E10 och är lämplig för dig som har tanken inomhus.
Om du har tanken utomhus, i mark eller i kalla utrymmen rekommenderar vi i stället E32.
Kontakta oss för beställning!